Osmrtnice

18. svibnja 2023.

Ljubica Stojanović

16. svibnja 2023.

Franjo Đurinac

15. svibnja 2023.

Jela Sarka

12. svibnja 2023.

Ljubica Perković

11. svibnja 2023.

Kata Jurkić

9. svibnja 2023.

Manda Sliško

9. svibnja 2023.

Marijan Knežević

8. svibnja 2023.

Ana Mijić

6. svibnja 2023.

Ljiljana Sakač