Osmrtnice

4. svibnja 2022.

Antun Knežević

3. svibnja 2022.

Luka Čondrić

2. svibnja 2022.

Julka Tomić

1. svibnja 2022.

Višnja Krajinović

1. svibnja 2022.

Ana Alković

1. svibnja 2022.

Ivan Mladar

30. travnja 2022.

Jakob Čivić

30. travnja 2022.

Antun Petrikić

28. travnja 2022.

Ivan Užarević