Smrtni slučaj u inozemstvu

Smrtni slučaj u inozemstvu

1Sprovodnica

Prilikom smrtnog slučaja u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje gdje se ono nalazi u Republiku Hrvatsku, podnosi zahtjev diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH.

Pored obrasca kojeg rodbina preminulog ili ovlašteno pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti slijedeće:

• izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (prema pravilima Bečke konvencije).

• liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti.

• dokaz o državljanstvu preminule osobe.

• putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ukoliko je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu).

• odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi.

• podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci: ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova.

Ukoliko se radi o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa: takva potvrda svakako je obavezna.

Diplomatska misija odnosno konzularni ured dužan je prije izdavanja sprovodnice zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva ako je: osoba umrla od zarazne bolesti, osoba eksumirana ili državljanski status osobe nepoznat ili se ne može utvrditi.

2Tranzit

Za prijevoz umrle osobe u provozu preko teritorija Republike Hrvatske nije potrebno izdavati sprovodnicu Republike Hrvatske, već se prijevoz preko teritorija Republike Hrvatske obavlja temeljem odobrenja države iz koje se umrla osoba iznosi i sprovodnice države u koju se umrla osoba prenosi radi pogreba (ukopa).

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice.

3Napomena

Prilikom davanja obavijesti strankama u svezi s prijenosom urne potrebno je upozoriti da je pri prelasku državne granice RH potrebno predočiti potvrdu krematorija.

Ukoliko je preminula osoba posjedovala putovnicu RH istu je potrebno dostaviti nadležnom DM/KU na poništenje (radi ažuriranja statusa putovnice preminule osobe). Za izdavanje sprovodnice naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 27 Eura ili 39 USD. (tarifni broj 74. stavak 2. i tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama).