Osmrtnice

26. siječnja 2022.

Antun Kokanović (Vidov)

25. siječnja 2022.

Matej Knežević – Messi

24. siječnja 2022.

Ivo Grgić

22. siječnja 2022.

Marija Buketa

21. siječnja 2022.

Ruža Prgomet

20. siječnja 2022.

Dragica Pušeljić

19. siječnja 2022.

Zdenka Barukčić

18. siječnja 2022.

Anka Filipović

16. siječnja 2022.

Luka Krijan